Waar kunt u geld lenen?

Algemeen
Bij een kredietverstrekker kunt u geld lenen. Een kredietverstrekker wordt ook wel een aanbieder van leningen genoemd. Consumenten die een lening aangaan worden beschermd, dit is opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft). Hier staat onder andere in vermeld dat een kredietverstrekker alleen krediet mag uitlenen als hij daar een vergunning voor heeft gekregen. Lees verder Waar kunt u geld lenen?

Belastingvrij een horloge schenken?

Algemeen
Wilt u als werkgever belastingvrij een horloge schenken. Dan kunt u het beste een horloge schenken die is voorzien van een inscriptie! Onlangs diende er een zaak bij het Hof in Amsterdam. Een werkgever had een werknemer een horloge gegeven, echter kreeg de medewerker een naheffingsaanslag loonbelasting. Toen tijdens zitting bleek dat het horloge was voorzien van een inscriptie, werd de uitspraak aangepast.

Verhoging van de normrente

Algemeen
Leent u als werkgever in 2012 geld aan uw werknemers dan betaalt u hier ten opzichte van het jaar 2011 meer rente over.In 2011 lag de normrente op 2,5%. Deze is nu verhoogd naar 2,85%. Wanneer u een renteloze lening verstrekt wordt dit als ” loon in natura ” gezien. Hiervoor dient u belasting en premies af te dragen.

Fiscaal hergebruik van kantoorruimte

Algemeen
Ondernemers die leegstaande kantoren verbouwen tot leefbare ruimten dienen rekening te houden met een btw-heffing. Deze kan behoorlijk oplopen aldus de staatssecretaris. Ondernemers kunnen namelijk de btw terugvordering en is dus geen drukkende last.
Daarnaast zal de overdrachtsbelasting van commercieel vastgoed niet worden verlengd. Dit zou van 6 naar 12 maanden worden verlengd.

Administratiekosten bij snelheidsboetes

Algemeen
Onlangs heeft een hoogleraar een bezwaarprocedure gewonnen. De administratiekosten van 6 euro zouden een verkapte verhoging van het vaste boetebedrag vormen. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft deze uitspraak van het gerecht aan de kant geschoven. Zij berichten: “die uitspraak zal niets veranderen.” Voor een boete waarbij te snel is gereden, worden 6 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 

Onbelaste kilometervergoeding niet verlaagd

Algemeen
Onlangs heeft staatsecretaris laten weten dat hij niet zal instemmen met de verlaging van de zakelijke kilometervergoeding. Er was sprake dat de zakelijke kilometervergoeding van 0,19 cent naar 0,13 cent verlaagd zou worden. Een ambtelijke werkgroep heeft dit onderzocht. Met deze maatregel zou het aantal files op de snelwegen terug gebracht kunnen worden.

Wat is Huurkoop?

Huurkoop lijkt veel op financial lease omdat het economisch risico bij de gebruiker ligt. Het verschil met financial lease is dat bij huurkoop, automatische eigendomsoverdracht aan de gebruiker plaatsvindt, na betaling van de laatste termijn. Daarnaast komt het vaak voor dat er bij huurkoop een aanbetaling dient plaatst te vinden.

Financial en Operationele lease, wat is het verschil?

Algemeen
Er bestaan twee leasecontracten, namelijk financiële lease en operationele lease.

Operationele lease
Operationele lease is het beste te vergelijken met huren. Van operationele lease is sprake wanneer er een gebruikersovereenkomst wordt gesloten voor een productiemiddel waarbij u kunt denken aan een auto. De overeenkomst is meestal voor een korte periode waarbij de  onderhoudskosten  voor de leasemaatschappij zijn.  Aan het einde van de looptijd blijft het productiemiddel eigendom van de leasemaatschappij, echter kunt het productiemiddel alsnog kopen. Lees verder Financial en Operationele lease, wat is het verschil?