Te laat opgelegde belasting aanslag? Teken bezwaar!

De Belastingdienst heeft tot drie jaar de tijd ( rekenend vanaf het moment dat uitstel is toegezegd tot aan het doen van de aangifte) om een aanslag op te leggen. Legt de Belasting inspecteur de aanslag op ná deze termijn? Dan kan deze niet automatisch als nietig worden verklaard. Het dan zaak om actie te ondernemen. Je dient als belastingplichtige bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag. Het hof in Den Bosch kwam onlangs tot deze conclusie. De Besloten vennootschap in kwestie had dit nagelaten, en daarom stelde het Hof dat de aanslag toch geldig was.

Versneld afschrijven, eens afgeschreven blijft afgeschreven!

Ben je van plan om bedrijfsmiddelen versneld af te schrijven, en dat met het oog op willekeurig afschrijven? Neem dan het volgende ter harte. Op korte termijn kun je belasting besparen, maar heb je ook gedacht aan de lange termijn? Eens gekozen blijft gekozen!

De Rechtbank in Haarlem bepaalde het volgende: ” is er willekeurig afgeschreven, dan is dit niet meer terug te draaien”. Wil je met willekeurig afschrijven op een efficiënte manier belasting- en liquiditeitsvoordeel behalen, neem dan voldoende tijd om dit soort zaken in te plannen. In sommige gevallen, vóór 2007, mogen willekeurige afschrijvingen opgewaardeerd worden tot het normale afschrijvingsbedrag.

 

Notarissen lanceren model voor kleine bv

Onlangs heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een nieuw model gelanceerd voor de “kleine bv”.  Door het nieuwe model is het voor ondernemers, denkende aan zzp’ers en mkb’ers, sneller en goedkoper om een bv op te richten. Dit komt omdat de vereisten een van notariële oprichtingsakte met statuten is versoepeld. De KNB probeert met dit model vooruit te lopen op de invoering van de Flex-bv wetgeving, die het kabinet per 1 oktober 212 invoert.

Let op bobotaks bij relatiereizen naar sportevenementen!

De Belastingdienst let extra op reizen naar sportevenementen, zoals de Olympische Spelen. Wanneer een werkgever een dergelijke reis ( toegangskaarten, hotelovernachting, diner etc.) schenkt aan een werknemer of zakenrelatie, dan wordt dit gezien als loon in natura. Volgens de bobotaks moet hier belasting overheen betaald worden.

Indien de werkgever een reis schenkt aan een eigen werknemer, dan moet de werkgever de kosten bij het loon optellen. Bij een zakenrelatie kan er gekozen worden voor een eindheffing, dit ligt op 75%. Dit is fors, maar als de Belastingdienst een naheffing met boete oplegt, valt dit ongetwijfeld hoger uit. Lees verder Let op bobotaks bij relatiereizen naar sportevenementen!

Fiscus mag winst schatten bij ondeugdelijke administratie

Is vast komen te staan dat u een ondeugdelijke administratie voert?, dan kunt u ervan uitgaan dat winst door de inspecteur wordt vastgesteld. Het dan aan u om het tegendeel te bewijzen.

Dit overkwam een vrouw die zowel een café als tegelzetbedrijf dreef. Bij haar aangifte inkomstenbelasting, gaf ze geen winst aan. Echter bleek bij het boekenonderzoek, dat de kasadministratie van het café niet in orde was. Daarnaast bleek er geen administratie te zijn van het tegelzetbedrijf. Om deze redenen stelde de inspecteur de winst van het café op nihil, maar de winst van het tegelzetbedrijf werd op 32.000 euro geschat. Omdat de vrouw bij het Hof in Leeuwarden niet kon bewijzen dat de correcties onjuist waren, werd ook haar hoger beroep ongegrond verklaard. Lees verder Fiscus mag winst schatten bij ondeugdelijke administratie

Nieuw BV-recht per 1 oktober 2012

Algemeen
Op 12 juni 2012 heeft de regering een wetvoorstel aangenomen die het eenvoudiger maakt om een BV op te richten. Bij het “ nieuwe BV-recht ” is er geen minimumstartkapitaal van 18.000 euro nodig. Daarnaast behoren de verplichte bank-en accountsverklaring bij inbreng in natura tot het verleden. Echter blijft de notariële akte van oprichting wel van kracht. Ten slotte wordt de besluitvorming voor het doen van uitkeringen op aandelen veranderd. Het nieuwe wetsvoorstel zal officieel per 1 oktober 2012 ingaan.

Personeelsfonds is fiscaal aantrekkelijk

Een personeelsfonds, meestal een stichting, mag wettelijk gezien vrijgestelde vergoedingen schenken aan werknemers. Het doel van deze vergoedingen mag zelf worden bepaald. Je kunt hierbij denken aan jubileum of het helpen van werknemers die in financiële problemen zitten. Dit dus geheel belastingvrij! Lees verder Personeelsfonds is fiscaal aantrekkelijk

Geërfde woning kan financiële problemen geven

Algemeen
Steeds meer mensen, die een huis erven, belanden in financiële problemen. Doordat er nauwelijks beweging zit in de woningmarkt, kampen mensen met hoge lasten. Denk hierbij aan de hypotheekrente, onderhoud, verzekeringen en de erfbelasting niet te vergeten. Als dit ongeveer 23 maanden aanhoudt, de gemiddelde tijd dat een huis te koop staat, kan dit rampzalige gevolgen hebben. Lees verder Geërfde woning kan financiële problemen geven

Zorgtoeslag vervalt voor vermogenden

Algemeen
Mensen met veel vermogen ontvangen in 2013 geen zorgtoeslag meer. Momenteel is de zorgtoeslag nog afhankelijk van het inkomen. Deze zal volgend jaar vervallen, voor mensen met een vermogen van 80.000 euro. Ongeveer 300.000 mensen in Nederland zal de nieuwe maatregel treffen. Jaarlijks gezien, kan de zorgtoeslag oplopen tot een dergelijke 1753 euro. De eerste Kamer heeft reeds akkoord gegeven, en heeft ook besloten dit toe te passen op het kindgebonden budget.

 

Belastingvrij een horloge schenken?

Algemeen
Wilt u als werkgever belastingvrij een horloge schenken. Dan kunt u het beste een horloge schenken die is voorzien van een inscriptie! Onlangs diende er een zaak bij het Hof in Amsterdam. Een werkgever had een werknemer een horloge gegeven, echter kreeg de medewerker een naheffingsaanslag loonbelasting. Toen tijdens zitting bleek dat het horloge was voorzien van een inscriptie, werd de uitspraak aangepast.

Verhoging van de normrente

Algemeen
Leent u als werkgever in 2012 geld aan uw werknemers dan betaalt u hier ten opzichte van het jaar 2011 meer rente over.In 2011 lag de normrente op 2,5%. Deze is nu verhoogd naar 2,85%. Wanneer u een renteloze lening verstrekt wordt dit als ” loon in natura ” gezien. Hiervoor dient u belasting en premies af te dragen.

Fiscaal hergebruik van kantoorruimte

Algemeen
Ondernemers die leegstaande kantoren verbouwen tot leefbare ruimten dienen rekening te houden met een btw-heffing. Deze kan behoorlijk oplopen aldus de staatssecretaris. Ondernemers kunnen namelijk de btw terugvordering en is dus geen drukkende last.
Daarnaast zal de overdrachtsbelasting van commercieel vastgoed niet worden verlengd. Dit zou van 6 naar 12 maanden worden verlengd.