Administratiekosten bij snelheidsboetes

Algemeen
Onlangs heeft een hoogleraar een bezwaarprocedure gewonnen. De administratiekosten van 6 euro zouden een verkapte verhoging van het vaste boetebedrag vormen. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft deze uitspraak van het gerecht aan de kant geschoven. Zij berichten: “die uitspraak zal niets veranderen.” Voor een boete waarbij te snel is gereden, worden 6 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 

Onbelaste kilometervergoeding niet verlaagd

Algemeen
Onlangs heeft staatsecretaris laten weten dat hij niet zal instemmen met de verlaging van de zakelijke kilometervergoeding. Er was sprake dat de zakelijke kilometervergoeding van 0,19 cent naar 0,13 cent verlaagd zou worden. Een ambtelijke werkgroep heeft dit onderzocht. Met deze maatregel zou het aantal files op de snelwegen terug gebracht kunnen worden.

Veel geld schenken zonder tussenkomst van een notaris

Algemeen
Ouders hebben de mogelijkheid aan hun kinderen eenmalig een bedrag van 50.300 euro belastingvrij te schenken. Echter zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden. Ze moeten de kinderen tussen de 18 en 34 jaar oud zijn. Daarnaast moet het kind ten minste 26.156 euro van de schenking gebruiken voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Ook kan het geld eventueel gebruikt worden om de hypotheek af te lossen. Lees verder Veel geld schenken zonder tussenkomst van een notaris

Belastingdienst verklapt inkomen

Algemeen
De Fiscus verstrekt huiseigenaren informatie over het inkomen van hun huurders. Dit idee komt van het kabinet, op deze wijze wil zij het tegengaan dat mensen met een ruim inkomen goedkope huurwoningen bezet houden. Het is namelijk zo dat huurverhogingen samen kunnen hangen met het inkomen van een huurder. Ligt het huishoudinkomen beneden de vrije huursector, dit bedrag ligt op 43.000 euro, dan mag de huur wettelijk gezien ongeveer met 2% stijgen. Indien het inkomen hoger ligt dan mag de huur nog eens met 5% stijgen. Dit betekent in totaal dus 5 +2 = 7%. Lees verder Belastingdienst verklapt inkomen

Belastinggeld terugvragen?

Algemeen
De overheid verdient naar schatting jaarlijks meer dan 50 miljoen euro, doordat een kwart miljoen jongeren verzuimen belasting terug te vragen. Rond het jaar 2008 is de belastingdienst een mediacampagne begonnen waarbij zij jongeren duidelijk wilde maken om alsnog geld terug te vragen. De overheid heeft op www.makkelijkverdiend.nl een eenvoudige rekenhulp gelanceerd waarmee de teruggave berekend kan worden. Ruim 70.000 jongeren hebben al gebruik gemaakt van deze handige rekenhulp. Lees verder Belastinggeld terugvragen?

Deponering jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

Vanaf heden stuurt de Kamer van Koophandel (KvK) geen bevestigingsbrief meer nadat een jaarrekening is gedeponeerd bij het betreffende kantoor. Met het oog op de efficiëntie is dit vanaf heden digitaal te controleren via www.kvk.nl/publicaties, echter is hier wel een toegangscode voor nodig. Deze kunt u vrijblijvend aanvragen via www.kvk.nl/toegangscode Lees verder Deponering jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

Verlofdagenregeling per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 is de verlofdagenregeling veranderd.  Dit zijn de nieuwe regels:

  • De wettelijk gestelde vakantiedagen ( max 20 dagen) verstrijken 6 maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.
  • Arbeidsongeschikte werknemers kunnen nu ook tijdens een ziekte periode wettelijke verlofdagen opbouwen, echter moeten worden opgenomen bij vakantie.
  • De opgebouwde verlofrechten blijven van kracht tot 1 januari 2012, met een verjaringstermijn van 5 jaar
  • In de cao mogen zowel werkgevers als werknemers kiezen voor een afwijkende regeling. Lees verder Verlofdagenregeling per 1 januari 2012