factureringsregels

De nieuwe factureringsregels

Algemeen
Per 1 januari 2013 gelden er verspoelde regels voor het factureren. U hoeft deze niet per se toe te passen, u bent hier vrij in. De zeven nieuwe regels houden het volgende in:

  1. U hoeft het btw- bedrag niet te vermelden indien er sprake is van een bijzondere regeling. Hierbij kunt u denken wederverkopers van kunst en andere verzamelvoorwerpen. In dit geval dient u alleen de bijzondere regeling te vermelden;
  2. Indien een afnemer geen prestatie levert maar slechts de factuur uitreikt, dient u “factuur uitgereikt door afnemer” te vermelden;
  3. Indien een afnemer btw moet betalen, dient u “btw-verlegd” te vermelden;
  4. Alle wijzigingen die zijn aangebracht op creditfacturen moeten worden gespecificeerd;
  5. De versoepelde factuur moet het volgende bevatten: een uitreikingsdatum, adresgegevens van de ondernemer en het btw bedrag;
  6. Bij een levering naar een andere lidstaat dient het volgende duidelijk gespecificeerd te worden: de hoeveelheid en of omvang en de verschuldigde vergoeding;
  7. Elektronisch factureren is toegestaan mits de afnemer deze elektronisch kan ontvangen, echter dienen deze wel duidelijk leesbaar te zijn voor de afnemer en voor de inspecteur.