Belastingcontrole

Extra controle op loongegevens IB 2011

De Belastingdienst controleert extra de IB-aangiften van het jaar 2011. Uit onderzoek is gebleken dat belastingplichtigen hier vaak de fout mee ingaan. Zij controleert dus extra of de loongegevens wel goed zijn opgegeven.