Huur inkomen

Geërfde woning kan financiële problemen geven

Algemeen
Steeds meer mensen, die een huis erven, belanden in financiële problemen. Doordat er nauwelijks beweging zit in de woningmarkt, kampen mensen met hoge lasten. Denk hierbij aan de hypotheekrente, onderhoud, verzekeringen en de erfbelasting niet te vergeten. Als dit ongeveer 23 maanden aanhoudt, de gemiddelde tijd dat een huis te koop staat, kan dit rampzalige gevolgen hebben.

Tips:

  • Bedenk van te voren of je de kosten kunt dragen. Is dit niet mogelijk, dan kunt u de erfenis verwerpen. Dit wordt meestal gehanteerd bij erfenissen die vooral uit schulden bestaan.
  • Indien je twijfelt, kun je kiezen voor een ‘beneficiaire aanvaarding’. Dit is eigenlijk een middenweg tussen aanvaarden en verwerpen. Het zorgt ervoor dat je niet aansprakelijk bent, indien er meer schulden dan bezittingen zijn. Pas wel op met het betalen van een rekening of gebruik van voorwerpen van de overledene. Met deze feiten aanvaard je de erfenis.
  • Indien je de erfbelasting niet kunt betalen omdat je al een huis bezit, kun je (rentedragend) uitstel aanvragen. Hierbij krijg je een jaar uitstel als het bedrag maximaal 50.000 euro bedraagt. Is het bedrag hoger, dan wil de Belastingdienst hier meer zekerheden voor, hierbij dien je te denken aan de hypotheek op het huis.

Gezien de problematiek, heeft Tweede Kamerlid Pieter Omzigt (CDA) dit voorlegt aan het kabinet. Daarbij heeft hij het voorstel gedaan om de betalingstermijn van erfbelasting te verleningen met 3 jaar. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband ‘Netwerk Notarissen’ aangegeven om de wet zo aan te passen dat er sprake is van beneficiair aanvaarding als je twijfelt over een erfenis.