Geld lenen? Check eerst uw BKR Score

Geld lenen? Check eerst uw BKR Score

Algemeen
Bij het aangaan van een lening willen consumenten over het algemeen binnen 24 uur weten of aan hen krediet verstrekt zal worden. Bij Bureau Krediet Registratie, (BKR) is het mogelijk om uw BKR Score op te vragen. Uw BKR Score bepaald namelijk of er een hoog of laag risico wordt verwacht bij het aangaan van een lening. Deze Score bepaalt dus niet of u krediet ontvangt. De uiteindelijke beslissing ligt namelijk bij de kredietverstrekker. Deze bekijkt uw BKR-informatie, maar zal daarnaast ook bijvoorbeeld uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie bekijken. Aansluitend hierop kan de kredietverstrekker een verantwoorde beslissing nemen, om aan u krediet te verstrekken. Een BKR Score geeft u een verhelderd beeld en zorgt ervoor dat u niet voor teleurstellende verassingen komt te staan. Daarnaast heeft de BKR Score verder ten doel dat de risico’s voor kredietverstrekkers wordt beperkt.

De werkwijze van een BKR Score
Om de BKR Score te bepalen, worden gegevens over leen- en aflosgedrag en uw leeftijd vergeleken met andere personen die in de Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) voorkomen. In dit systeem worden kredietgegevens van personen opgeslagen. Aan de hand van een berouwbare rekenmethode komt uw BKR Score tot stand. Deze wordt alleen berekend als een kredietverstrekker hier expliciet om heeft gevraagd.

Om een objectieve BKR Score te berekenen dienen uw gegevens in de (CKI) voor te komen. Daarnaast is het zo dat u geen betalingsproblemen mag hebben bij uw (lopende) overeenkomsten.  Verder is het goed om te weten dat de BKR Score iedere keer opnieuw wordt berekend; als een kredietverstrekker hier om vraagt. Uw BKR Score wordt dus ieder keer aangepast zodat deze overeenstemt met uw situatie.

Wilt u uw BKR score weten?
U kunt persoonlijk te weten komen welke BKR Scores aan kredietverstrekkers zijn verstrekt. Deze informatie kunt u ontvangen door een brief te sturen naar Bureau Krediet Registratie, afdeling Inlichtingen & Inzage. Bij de brief dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen. Houd er rekening mee dat hier kosten aan zijn verbonden. Het opvragen van BKR Score(s) kost momenteel 4.95 euro.