Fliskredieten

Lenteakkoord, wat houdt het in?

Op 25 mei introduceerden verschillende politieke partijen, VVD, CDA, D66, Groenlinks en de ChristenUnie, het Lenteakkoord. Wat houdt het Lenteakkoord nu in? De volgende plannen vallen onder het Lenteakkoord:

Algemeen
12,4 miljard zal gebruikt worden voor saldo verbeterende maatregelen in het jaar 2013. Dit betekent dat er voor 3,5 miljard wordt bezuinigd en  de lasten met 8,5 miljard worden verzwaard.  Hierdoor zal de koopkracht met 2% dalen. Voor AOW’ers, die een groot aanvullend pensioen hebben, gaat de koopkracht met 3,5% achteruit. De normale AOW’ers, zonder aanvullend pensioen, gaan er zo’n 1% op vooruit.

Gezondheidszorg
1,6 miljard wordt er bezuinigd op de Gezondheidszorg. Dit houdt feitelijk in dat het eigen risico zal stijgen van 220 euro naar een bedrag van 350 euro.  Daarnaast zullen de inkomsten van specialisten dalen en zal de rollator uit het basispakket verdwijnen. Ook komt er een eigen bedrage voor hoortoestellen, deze bedraagt 25%.

Werk
De AOW-leeftijd wordt omhoog gekrikt. Vanaf 2013 zal dit stapsgewijs plaatsvinden, steeds met 1 maand, het jaar daarop met 2 of 3 maanden. Deze regeling zal ervoor zorgen dat AOW-leeftijd van 66 jaar in 2019 wordt bereikt. Vier jaar verder, in 2013 moet de AOW-leeftijd op 67 jaar liggen.

Verder zal de doorwerkbonus verdwijnen en zal de hoogte van de WW het zelfde blijven. Echter dient de werkgever de eerste 6 maanden te bekostigen. Ook zal de WW-premie hoger uitvallen voor werkgevers in 2013.

Daarnaast zal de ontslagvergoeding in 2014 het volgende inhouden: een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, hier geldt echter een maximum van een halfjaarsalaris. Ten slotte verdwijnt de eigen bijdrage van 15 euro voor kinderopvang.

BTW

Per 1 oktober 2012 stijgt het hoge btw-tarief van 19 naar 21%. 1,5 miljard euro wordt vervolgens teruggegeven aan burgers doormiddel van een beperking op de inkomstenbelasting. De belasting op werk wordt hierdoor vervangen door (meer) belastingverhoging op consumptiemiddelen. De btw-regeling voor theaters wordt ongedaan gemaakt.

Inkomstenbelasting
De eerste en tweede schijf zullen met 0,4 procentpunt dalen. Werkgevers betalen 16% extra belasting bij salarissen boven de 150.000 euro. Daarnaast worden vertrekbonussen die hoger zijn dan 531.000 euro, belast tegen 75%.

Accijnzen
Een sigarettenpakje, bestaande uit 19 stuks, zal verhoogd worden met een accijnsbedrag van 0,35 euro. Shag zal met 0,60 cent stijgen. Verder zal de accijns op bier stijgen met 10%, wijn met 15% en sterke drank met 6%.

Reiskosten
De onbelaste kilometer- en OV-vergoeding voor woon-werkverkeer zullen niet meer van kracht zijn. Echter kunnen de overige zakelijke kilometers tot 2014 onbelast worden vergoed. Begin 2014 dient dit uit de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling vergoed te worden. Bij een auto van de zaak worden de woon-werkkilometers als privé beschouwd. Het houden van een kilometerregistratie is dan vrijwel niet meer nodig.

Hypotheek
Hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken is mogelijk, mits er ook wordt afgelost. De nieuwe regeling geldt niet voor burgers die al een hypotheek hebben. Verder mogen de nieuwe hypotheken alleen de waarde van het huis bedragen, extra hypotheek afsluiten om te verbouwen is dus niet meer mogelijk. Voor starters zal er overgangsregeling komen.

Overheidspersoneel
De inkomens van overheidspersoneel zal 2 jaar ongewijzigd blijven. Verder gaat er een streep door de prestatiebeloning in het onderwijs. Voetbalclubs dienen in vervolg zelf mee te betalen aan politie inzet. Ten slotte zal de “caviapolitie”, of terwijl de dierenpolitie opgeheven worden.

Positief nieuws
Er wordt 100 miljoen euro extra geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Daarnaast wordt er 100 miljoen euro minder bezuinigd op passend onderwijs. 200 miljoen zal toekomen aan het natuurbeleid en zullen de griffiekosten gelijk blijven. Ook zal de eigen bijdrage GGZ voor een deel teruggedraaid worden. Verder wordt er 150 miljoen euro minder bezuinigd op het persoonsgebonden budget (PGB). Er zullen verder geen bezuinigen plaatsvinden met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking, en zal de inkomenstoets verdwijnen voor mensen met een uitkering. Ten slotte wordt er 75 miljoen euro geïnvesteerd in betere leraren en 30 miljoen euro voor het onderwijs.