Binnen 10 minuten geld op uw rekening

Algemeen
Er lijkt een nieuwe trend te zijn in Nederland. Steeds meer mensen lijken een oplossing te hebben gevonden als er behoefte is aan geld. Een hoop mensen maken nu gebruik van een Minilening.

Het eerste voordeel is dat verschillende aanbieders verklaren dat het geld, dat u leent, bijvoorbeeld 750 euro binnen 10 minuten op uw rekening wordt gestort. Vooral de snelheid van deze leenvorm schijnt in de smaak te vallen bij mensen. Denk bijvoorbeeld eens aan mensen die snel geld nodig hebben voor de: huur, boodschappen, een nieuwe telefoon of een wasmachine. Het voordeel van deze leenvorm is dat u helemaal vrij bent om het geld te besteden, u kunt er dus ook lekker van uiteten gaan.

Lees verder Binnen 10 minuten geld op uw rekening

Rood staan

Algemeen
Rood staan is voor de meeste mensen een aparte vorm van geld lenen. Bijna niemand houd ervan om vrijwillig rood te staan. Maar toch lenen bijna alle Nederlanders voor ruim 8 miljard per jaar in het rood. U kunt in de meeste gevallen voor maar een klein bedrag in het rood staan, maar als u voor wat grotere bedragen in het rood wilt staan moet u dit in alle gevallen overleggen met uw eigen bank. Dit wordt meestal een kredietlimiet genoemd. Een kredietlimiet is een maximale tekort van wat u mag hebben op uw eigen rekening.

Lees verder Rood staan

Sparen & Beleggen

Vermogen opbouwen
Een hypotheek zit heel begrijpelijk in elkaar. U kunt een hypotheek hebben, maar aan de andere kant kunt u ook geld sparen of beleggen om daardoor een vermogen op te bouwen. Met het opgebouwde vermogen kunt u o.a. uw hypotheek helemaal of voor maar een deel aflossen. Ook kunt u heel simpel alles in de gaten houden, bijvoorbeeld hoeveel vermogen u heeft opgebouwd in een periode. Lees verder Sparen & Beleggen

Persoonlijke Lening

Wat is een Persoonlijke Lening?
Er is sprake van een Persoonlijke Lening als u een bedrag van de bank leent. Met dit geld kunt u bijvoorbeeld uw woning inrichten.  Doorgaans wordt de hoogte van de lening van te voren afgesproken. Dit bedrag maakt de bank in één keer over op de door u aangegeven rekening. Zoals vanzelfsprekend betaalt u iedere maand een vast bedrag terug aan de bank. Dit bedrag is opgebouwd uit de rente en de terugbetaling. Het voordeel van deze leenvorm is dat u van te voren precies weet hoeveel u moet betalen en hoelang de aflostermijn is.

Lees verder Persoonlijke Lening

Deponering jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

Vanaf heden stuurt de Kamer van Koophandel (KvK) geen bevestigingsbrief meer nadat een jaarrekening is gedeponeerd bij het betreffende kantoor. Met het oog op de efficiëntie is dit vanaf heden digitaal te controleren via www.kvk.nl/publicaties, echter is hier wel een toegangscode voor nodig. Deze kunt u vrijblijvend aanvragen via www.kvk.nl/toegangscode Lees verder Deponering jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

Verlofdagenregeling per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 is de verlofdagenregeling veranderd.  Dit zijn de nieuwe regels:

  • De wettelijk gestelde vakantiedagen ( max 20 dagen) verstrijken 6 maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.
  • Arbeidsongeschikte werknemers kunnen nu ook tijdens een ziekte periode wettelijke verlofdagen opbouwen, echter moeten worden opgenomen bij vakantie.
  • De opgebouwde verlofrechten blijven van kracht tot 1 januari 2012, met een verjaringstermijn van 5 jaar
  • In de cao mogen zowel werkgevers als werknemers kiezen voor een afwijkende regeling. Lees verder Verlofdagenregeling per 1 januari 2012

Flexibel Krediet

Wat is een Flexibel Krediet?
Onder Flexibel Krediet wordt een doorlopend krediet verstaan. Dit houdt in dat u de u terugbetaalde bedragen weer kunt opnemen. Wanneer u samen met de bank een maximum kredietbedrag afspreekt, wordt dit ook wel kredietlimiet genoemd. In feite kunt u zelf bepalen hoeveel geld u gebruikt van uw kredietlimiet. Deze leenvorm is interessant wanneer u het kredietbedrag niet in één keer nodig heeft.

Lees verder Flexibel Krediet