Renteloze lening

Personeelsfonds is fiscaal aantrekkelijk

Een personeelsfonds, meestal een stichting, mag wettelijk gezien vrijgestelde vergoedingen schenken aan werknemers. Het doel van deze vergoedingen mag zelf worden bepaald. Je kunt hierbij denken aan jubileum of het helpen van werknemers die in financiële problemen zitten. Dit dus geheel belastingvrij!

Voorwaarden:

  • Alle werknemers hebben in de vijf voorgaande jaren, een gelijkwaardig deel van het netto loon afgedragen.
  • De volgende uitkeringen uit het fonds zijn verboden: invaliditeit, ziekte, overlijden, bevalling en adoptie.
  • Bij de uitkering moet sprake zijn van onzekerheid en mag er hoe dan ook geen recht zijn voor de werknemer.