Privacy Policy

Algemeen
Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop Geldenleningen.nl informatie verstrekt kan er natuurlijk altijd iets misgaan.  Geldenleningen.nl kan niet garant staan voor de aangeboden producten die partners aanbieden. Daarnaast kan Geldenleningen.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en onjuistheden met betrekking tot de verstrekte informatie.

Doeleinden van Geldenleningen.nl
Geldenleningen.nl verstrekt allerlei informatie over geldzaken en probeert op deze manier (bezoekers) gebruikers meer inzicht te geven. De daarbij aangeboden producten/aanbiedingen van partners verlopen niet via Geldenlingen.nl maar via de partners van Geldenleningen.nl

Privacy op internet en cookies
Wanneer u Geldenleningen.nl bezoekt wordt automatisch uw IP-adres, de site, zoekmachine en of e-mail van herkomst herkend. Aan de hand van de verkregen informatie wordt van tijd tot tijd een analyse uitgevoerd om zo op korte termijn de gebruikersvriendelijkheid van Geldenleningen.nl te verbeteren. Het kan voorkomen dat de inhoud en functionaliteit van Geldenleningen.nl aangepast kan worden om evenzo de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Indien u dit niet op prijs stelt heeft u de mogelijkheid om uw cookies te verwijderen of deze van Geldenleningen.nl te blokkeren.

Disclaimer
www.Geldenleningen.nl is eigendom van M.N.A. Media Invest. Het samenstellen van zorgvuldige en betrouwbare informatie is iets waar Geldenleningen.nl naar streeft. Wanneer geconstateerd wordt dat informatie onjuist of onvolledig is, behoudt Geldenleningen.nl zich het recht om wijzigingen zonder kennisgeving te veranderen op de website. Er wordt getracht om alle vormen van misbruik tegen te gaan. Geldenleningen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele uitingen of berichten die naar bezoekers via het internet wordt gecommuniceerd. Daarnaast sluit Geldenleningen.nl alle aansprakelijkheid uit, welke mocht resulteren uit het gebruik van de website.