Te laat opgelegde belasting aanslag? Teken bezwaar!

De Belastingdienst heeft tot drie jaar de tijd ( rekenend vanaf het moment dat uitstel is toegezegd tot aan het doen van de aangifte) om een aanslag op te leggen. Legt de Belasting inspecteur de aanslag op ná deze termijn? Dan kan deze niet automatisch als nietig worden verklaard. Het dan zaak om actie te ondernemen. Je dient als belastingplichtige bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag. Het hof in Den Bosch kwam onlangs tot deze conclusie. De Besloten vennootschap in kwestie had dit nagelaten, en daarom stelde het Hof dat de aanslag toch geldig was.