Administratiekosten bij snelheidsboetes

Algemeen
Onlangs heeft een hoogleraar een bezwaarprocedure gewonnen. De administratiekosten van 6 euro zouden een verkapte verhoging van het vaste boetebedrag vormen. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft deze uitspraak van het gerecht aan de kant geschoven. Zij berichten: “die uitspraak zal niets veranderen.” Voor een boete waarbij te snel is gereden, worden 6 euro administratiekosten in rekening gebracht.