Geld lenen? Check eerst uw BKR Score

Algemeen
Bij het aangaan van een lening willen consumenten over het algemeen binnen 24 uur weten of aan hen krediet verstrekt zal worden. Bij Bureau Krediet Registratie, (BKR) is het mogelijk om uw BKR Score op te vragen. Uw BKR Score bepaald namelijk of er een hoog of laag risico wordt verwacht bij het aangaan van een lening. Deze Score bepaalt dus niet of u krediet ontvangt. De uiteindelijke beslissing ligt namelijk bij de kredietverstrekker. Deze bekijkt uw BKR-informatie, maar zal daarnaast ook bijvoorbeeld uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie bekijken. Aansluitend hierop kan de kredietverstrekker een verantwoorde beslissing nemen, om aan u krediet te verstrekken. Een BKR Score geeft u een verhelderd beeld en zorgt ervoor dat u niet voor teleurstellende verassingen komt te staan. Daarnaast heeft de BKR Score verder ten doel dat de risico’s voor kredietverstrekkers wordt beperkt. Lees verder Geld lenen? Check eerst uw BKR Score