Kan ik een auto kopen met BKR codering?

Veel mensen vragen zich af, of het mogelijk is een auto te kopen met een BKR codering. Het antwoord op deze vraag is ja, u kunt een auto kopen met een BKR codering. In sommige gevallen komt het zelfs voor, dat een autogarage geen BKR check doet. Dit komt bijvoorbeeld omdat deze niet bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) staat ingeschreven, en hierdoor geen inzicht kan verkrijgen in uw BKR gegevens. Indien u zelf nog geld opzij heeft gelegd, dan kunt u een auto kopen ook al heeft u een BKR codering. Lees verder Kan ik een auto kopen met BKR codering?

Geld lenen zonder BKR?

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een instelling in Nederland. Zij maakt een dossier aan, van ieder persoon die krediet heeft afgesloten. Dit dossier wordt ook wel het Centraal Krediet informatiesysteem genoemd (CKI) Het dossier omvat informatie over verstrekte leningen, maar ook over creditcards en debet noteringen op betaalrekeningen.

Veel telecombedrijven werken samen met he BKR. Van mensen die een telefoonabonnement hebben afgesloten, wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier wordt het verleende krediet vastgelegd, maar daarnaast ook betalingsachterstanden. Lees verder Geld lenen zonder BKR?

Geld lenen? Check eerst uw BKR Score

Algemeen
Bij het aangaan van een lening willen consumenten over het algemeen binnen 24 uur weten of aan hen krediet verstrekt zal worden. Bij Bureau Krediet Registratie, (BKR) is het mogelijk om uw BKR Score op te vragen. Uw BKR Score bepaald namelijk of er een hoog of laag risico wordt verwacht bij het aangaan van een lening. Deze Score bepaalt dus niet of u krediet ontvangt. De uiteindelijke beslissing ligt namelijk bij de kredietverstrekker. Deze bekijkt uw BKR-informatie, maar zal daarnaast ook bijvoorbeeld uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie bekijken. Aansluitend hierop kan de kredietverstrekker een verantwoorde beslissing nemen, om aan u krediet te verstrekken. Een BKR Score geeft u een verhelderd beeld en zorgt ervoor dat u niet voor teleurstellende verassingen komt te staan. Daarnaast heeft de BKR Score verder ten doel dat de risico’s voor kredietverstrekkers wordt beperkt. Lees verder Geld lenen? Check eerst uw BKR Score