Wat is Huurkoop?

Huurkoop lijkt veel op financial lease omdat het economisch risico bij de gebruiker ligt. Het verschil met financial lease is dat bij huurkoop, automatische eigendomsoverdracht aan de gebruiker plaatsvindt, na betaling van de laatste termijn. Daarnaast komt het vaak voor dat er bij huurkoop een aanbetaling dient plaatst te vinden.