Onbelaste kilometervergoeding niet verlaagd

Algemeen
Onlangs heeft staatsecretaris laten weten dat hij niet zal instemmen met de verlaging van de zakelijke kilometervergoeding. Er was sprake dat de zakelijke kilometervergoeding van 0,19 cent naar 0,13 cent verlaagd zou worden. Een ambtelijke werkgroep heeft dit onderzocht. Met deze maatregel zou het aantal files op de snelwegen terug gebracht kunnen worden.