Versneld afschrijven, eens afgeschreven blijft afgeschreven!

Ben je van plan om bedrijfsmiddelen versneld af te schrijven, en dat met het oog op willekeurig afschrijven? Neem dan het volgende ter harte. Op korte termijn kun je belasting besparen, maar heb je ook gedacht aan de lange termijn? Eens gekozen blijft gekozen!

De Rechtbank in Haarlem bepaalde het volgende: ” is er willekeurig afgeschreven, dan is dit niet meer terug te draaien”. Wil je met willekeurig afschrijven op een efficiënte manier belasting- en liquiditeitsvoordeel behalen, neem dan voldoende tijd om dit soort zaken in te plannen. In sommige gevallen, vóór 2007, mogen willekeurige afschrijvingen opgewaardeerd worden tot het normale afschrijvingsbedrag.