Zorgtoeslag vervalt voor vermogenden

Algemeen
Mensen met veel vermogen ontvangen in 2013 geen zorgtoeslag meer. Momenteel is de zorgtoeslag nog afhankelijk van het inkomen. Deze zal volgend jaar vervallen, voor mensen met een vermogen van 80.000 euro. Ongeveer 300.000 mensen in Nederland zal de nieuwe maatregel treffen. Jaarlijks gezien, kan de zorgtoeslag oplopen tot een dergelijke 1753 euro. De eerste Kamer heeft reeds akkoord gegeven, en heeft ook besloten dit toe te passen op het kindgebonden budget.