Verlofdagenregeling

Verlofdagenregeling per 1 januari 2012

Per 1 januari 2012 is de verlofdagenregeling veranderd.  Dit zijn de nieuwe regels:

  • De wettelijk gestelde vakantiedagen ( max 20 dagen) verstrijken 6 maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.
  • Arbeidsongeschikte werknemers kunnen nu ook tijdens een ziekte periode wettelijke verlofdagen opbouwen, echter moeten worden opgenomen bij vakantie.
  • De opgebouwde verlofrechten blijven van kracht tot 1 januari 2012, met een verjaringstermijn van 5 jaar
  • In de cao mogen zowel werkgevers als werknemers kiezen voor een afwijkende regeling.

Advertentie
Heeft u een arbeidsconflict? Slachtoffer.nl biedt gratis hulp van een advocaat. In samenwerking met specialist-advocaten (letselschade) snelle afhandeling zonder kosten! Klik hier voor meer informatie.